Kalite Politikamız

Şirketimiz, tüm faaliyetlerinde, kaliteli üretim, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre ve toplum ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir.

Şirketimiz, tüm faaliyetlerinde, kaliteli üretim, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre ve toplum ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir.

Bu bilinçle tüm yükümlülüklerini, ilgili tüm riskleri doğru şekilde tanımlayarak, değerlendirerek, uygun şekilde azaltarak yerine getirecektir. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin memnuniyeti, sağlığı ve güvenliği her zaman kârlılığın önünde olacaktır.

Bu nedenle Entegre Yönetim Sistemine her zaman gereken öncelik verilecektir.

Scroll To Top